Изменения в расписании

 

 

 

 

 

 

Изменения в расписании

 

   

Расписание на 20.01

 

 

Суббота

Преподаватель

1

2

3

4

5

6

6

Эйзен С.А.

 

 

 

3.31

 

3.31

 

3.31

 

3.31

8

Закурдаева А.В.

11б

 

3.7

11б

 

3.7

11а

 

3.7

11а

 

3.7

 

 

9

Новикова Е.Н.

 

3.6

 

3.6

11в

 

3.6

 

3.6

 

 

12

Мартынова О.М.

10а

 

2.9

10б

 

2.9

10в

 

2.9

10в

 

2.9

10а

 

2.9

10б

 

2.9

14

Прядилова С.А.

2

2.36

11а

2

2.36

2

2.36

 

2

2.36

11б

2

2.36

15

Смирнова И.С.

1

2.19

11а

1

2.19

1

2.19

 

1

2.19

11б

1

2.19

16

Левин Г.Н.

 

 

 

11б

 

2.31

11а

 

2.31

11в

 

2.31

17

Потемкина К.А.

10в

 

2.30

 

2.30

 

2.30

 

2.30

10в

 

2.30

 

18

Антонова Е.Н.

 

3.33

 

3.33

 

3.33

 

3.33

10б

 

3.33

 

3.33

20

Богомолова Т.А.

 

3.32

 

3.32

 

10а

 

3.32

11в

 

3.32

 

3.32

22

Листвина Н.В.

 

4.8

11в

 

4.8

11б

 

4.8

 

4.8

 

4.8

11а

 

4.8

23

Букин Д.Е.

 

2.25

 

2.25

 

2.25

 

 

2.25

 

2.25

24

Кулемин М.И.

10б

 

3.25

10в

 

3.25

10а

 

3.25

10б

 

3.25

 

3.25

10а

 

3.25

28

Бурсин Д.Л.

11а

1

 

10а

1

 

10б

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Муравьев А.В.

11а

2

 

10а

2

 

10б

2

 

11в

 

 

11б

 

 

10в

2

 

36

Елкина В.С.

11в

1

1.2

1

1.2

1

1.2

1

1.2

1

1.2

1

1.2

39

Лапина А.О.

11в

2

3.8

2

3.8

2

3.8

2

3.8

2

3.8

2

3.8

 

 

Расписание на 22.01

 

 

Понедельник

Преподаватель

1

2

3

4

5

6

1

Белова Т.В.

 

1.25

 

1.25

10а

 

1.25

10б

 

1.25

 

 

2

Киселева Е.В.

 

3.29

 

3.29

 

3.29

 

 

 

3

Лукьянова И.Г.

 

3.10

 

3.10

 

3.10

 

3.10

 

3.10

 

3.10

4

Спасская К.С.

 

2.29

 

2.29

 

11в

 

2.29

 

2.29

11а

 

2.29

5

Тюина О.В.

 

3.31

 

3.31

 

 

3.31

 

3.31

 

3.31

6

Эйзен С.А.

 

 

 

3.31

 

3.29

 

3.29

 

3.29

7

Жирнова Е.Е.

 

3.12

 

3.12

 

3.12

 

3.12

 

 

8

Закурдаева А.В.

 

3.7

11а

 

3.7

 

3.7

 

11а

 

3.7

11б

 

3.7

9

Новикова Е.Н.

11в

 

3.6

11в

 

3.6

 

3.6

 

3.6

 

3.6

 

3.6

10

Смышляева Д.А.

 5в

 Ист.

3.5

 

3.5

 

3.5

 

3.5

 

3.5

 

3.5

11

Шиловская Ю.П.

 

 

 

3.11

 

3.11

 

3.11

 

3.11

12

Мартынова О.М.

10б

 

2.9

10в

 

2.9

 

10а

 

2.9

10а

 

2.9

10в

 

2.9

13

Прядилова С.А.

10в

2

2.36

2

2.36

10б

2

2.36

11б

2

2.36

2

2.36

2

2.36

14

Смирнова И.С.

10в

1

2.19

1

2.19

10б

1

2.19

11б

1

2.19

1

2.19

1

2.19

15

Левин Г.Н.

11а

 

2.31

 

2.31

 

2.31

 

11б

 

2.31

11в

 

2.31

16

Потемкина К.А.

 

2.30

10а

 

2.30

 

 

2.30

10в

 

2.30

10а

 

2.30

17

Антонова Е.Н.

 

 

11в

 

3.33

10в

 

3.33

10б

 

3.33

10б

 

3.33

18

Гордецов А.С.

11б

 

3.33

11б

 

3.33

 

 

 

 

19

Богомолова Т.А.

 

3.32

 

3.32

10в

 

3.32

 Ист.

3.32

 

3.32

 

3.32

20

Куликова Т.А.

 

 

11б

 

4.1

 

4.1

 

4.1

 

4.1

22

Букин Д.Е.

 

2.25

 Общ.

2.25

 

2.25

 

2.25

 

2.25

 

2.25

23

Кулемин М.И.

10а

 

3.25

10б

 

3.25

 5а

 Ист.

3.25

11а

 

3.25

11в

 

3.25

 7а

 Ист.

3.25

25

Дегтев И.О.

 

 

 

 

 

 

26

Ахраменкова С.А.

 

 

 

 

 

 

27

Бурсин Д.Л.

28

Муравьев А.В.

29

Шутак О.С.

 

 

 

 

 

 

30

Егорочкина Н.П.

2

1.32

2

1.32

2

1.32

2

1.32

2

1.32

2

1.32

31

Кочкина М.А.

1

4.8.1

1

4.8.1

1

4.8.1

1

4.8.1

1

4.8.1

1

4.8.1

32

Тяпкина Н.В.

 

 

11а

 

2.9

 

 

 

33

Анисимова Н.В.

1

3.19

1

3.19

1

3.19

1

3.19

 

 

34

Дегтярь Е.С.

2

3.20

2

3.20

2

3.20

2

3.20

 Ист.

3.27

 

Дата последнего обновления страницы 19.01.2018
Сайт создан по технологии «Конструктор сайтов e-Publish»