Изменения в расписании

 

 

 

 

 

 

Изменения в расписании

 

 

Расписание на 23.10

 

 

Вторник

Преподаватель

1

2

3

4

5

6

7

1

Киселева Е.В.

 

 

3.29

 

3.29

 

3.29

 

3.29

 

3.29

 

2

Лукьянова И.Г.

 

3.10

 

3.10

 

3.10

 

3.10

 

3.10

 

3.10

 

3

Спасская К.С.

 

2.29

 

2.29

 

2.29

 

2.29

 

 

 

4

Тюина О.В.

 

 

 

1.25

 

1.25

 

1.25

 

1.25

 

5

Эйзен С.А.

10в

 

3.31

 

3.31

 

3.31

10а

 

3.31

 

3.31

11б

 

3.31

 

6

Гордеева Д.А.

 

3.5

 

3.5

 

 

3.5

 

3.5

 

3.5

 

7

Марычева Н.М.

 

 

 

 

 

 

3.6

 

8

Шиловская Ю.П.

 

3.11

 

3.11

 

3.11

 

3.11

 

3.11

 

3.11

 

9

Закурдаева А.В.

 

3.7

 

3.7

 

3.7

 

 

3.7

 

3.7

 

11

Жирнова Е.Е.

10а

 

3.12

10в

 

3.12

10а

 

3.12

10в

 

3.12

 

10б

 

3.12

 

12

Мартынова О.М.

11в

 

2.9

 

11а

 

2.9

11а

 

2.9

11б

 

2.9

 

 

14

Прядилова С.А.

2.19

2.19

2.19

2.19

2.19

2.19

 

15

Левин Г.Н.

 

2.31

11а

 

2.31

 

2.31

 

2.31

11а

 

2.31

 

2.31

 

16

Потемкина К.А.

11б

 

2.30

11в

 

2.30

10в

 

2.30

11в

 

2.30

10а

 

2.30

 

2.30

 

18

Гордецов А.С.

10б

 

3.33

10б

 

3.33

 

 

 

 

 

20

Куликова Т.А.

 

4.1

11б

 

4.1

10б

 

4.1

 

4.1

 

 

 

21

Яковлева Е.С.

11а

 

4.8

 

4.8

 

4.8

 

4.8

 

4.8

 

4.8

 

4.8

22

Букин Д.Е.

 

2.25

 

2.25

 

2.25

 

2.25

 

2.25

10в

 

2.25

 

23

Кулемин М.И.

 

3.25

 

3.25

11в

 

3.25

11б

 

3.25

11в

 

3.25

11а

 

3.25

 

24

Сабетова Н.Б.

 

 

 

 

3.27

 

3.27

 

3.27

 

25

Дегтев И.О.

 

1.33

 2а

4б 

2б 

 

1.33

 

 

26

Зиборова О.А.

 

4.7

 1в

1б 

1а 

 

4.7

 

4.7

 

27

Бурсин Д.Л.

 

10а

1

 

11б

1

 

 

10б

1

 

11в

1

 

10в

1

 

28

Муравьев А.В.

 

10а

2

 

11б

2

 

 

10б

2

 

11в

2

 

10в

2

 

29

Шутак О.С.

 

 

 

 

30

Егорочкина Н.П.

1

1.32

1

1.32

1

1.32

1

1.32

 

 

 

31

Кочкина М.А.

2

4.8.1

2

4.8.1

2

4.8.1

2

4.8.1

 

 

 

32

Тяпкина Н.В.

 

 

 

3.27

 

 

 

 

33

Анисимова Н.В.

1

3.19

1

3.19

1

3.19

10б

1

3.19

10в

1

3.19

10а

1

3.19

 

34

Дегтярь Е.С.

2

3.20

2

3.20

2

3.20

1

3.20

1

3.20

1

3.20

 

36

Корячкина Т.В.

2

1.2

2

1.2

2

1.2

2

1.2

2

1.2

2

1.2

 

37

Лапина А.О.

1

3.8

1

3.8

1

3.8

10б

2

3.8

10в

2

3.8

10а

2

3.8

 

Дата последнего обновления страницы 22.10.2018
Сайт создан по технологии «Конструктор сайтов e-Publish»