Изменения в расписании

 

 

 

 

 

 

Изменения в расписании

 

 

Расписание на 16.10

 

 

Среда

Преподаватель

1

2

3

4

5

6

7

2

Лукьянова И.Г.

 

3.10

 

3.10

 

3.10

 

2.30

 

2.30

10в

 

2.30

 

3

Макарова И.В.

 

3.29

 

3.29

 

3.29

 

3.29

 

3.7

 

 

4

Спасская К.С.

11б

 

2.29

 

2.29

 

2.29

 

2.29

 

3.11

 

 

5

Тюина О.В.

 

1.25

 

1.25

 

3.27

 

 

1.25

 

 

6

Эйзен С.А.

11а

 

3.31

10а

 

3.31

 

3.31

11в

 

3.12

 

3.31

 

 

7

Гордеева Д.А.

 

3.5

 

3.27

 

3.5

 

3.5

 

3.27

 

 

8

Марычева Н.М.

 

2.25

 алг

2.25

 

 

 

 

 

9

Потехина А.А.

 

2.9

 

2.9

 

2.9

 

2.9

 

2.9

 

2.9

 

11

Закурдаева А.В.

 

3.7

 

3.7

 геом

2.25

 геом

2.25

 

3.10

 

3.7

 

12

Новикова Е.Н.

 

3.6

10в

 

3.6

10в

 

3.6

10в

 

3.6

10а

 

3.6

10а

 

3.6

 

13

Жирнова Е.Е.

10б

 алг

3.11

11а

 

3.11

11а

 

3.11

11б

 

3.11

11в

 

3.12

11в

 

3.12

 

14

Ведешкина Н.Е.

11в

1

2.36

1

2.36

1

2.36

1

2.36

1

2.36

11а

1

2.36

 

15

Прядилова С.А.

11в

2

2.19

2

2.19

2

2.19

2

2.19

2

2.19

11а

2

2.19

 

18

Вдовичева В.В.

 

10б

 

3.33

10б

 

3.33

 

 

 

 

19

Гордецов А.С.

 

 

 

 

 

11б

 

3.33

 

21

Богомолова Т.А.

10в

 

3.32

 

3.32

 

3.32

 

3.32

 

3.32

 8а

 алг

3.32

 

22

Куликова Т.А.

 

11б

 

4.1

 

4.1

 

4.1

11б

 

4.1

 

4.1

 

23

Яковлева Е.С.

 

4.8

 

4.8

11в

 

3.12

 

3.10

 

2.29

 

4.8

 

27

Дегтев И.О.

3б 

 2б

 1б

 

1.33

 

1.33

 

1.33

 

29

Бурсин Д.Л.

11в

 

3.7

 

30

Муравьев А.В.

10а

10б

 

10в

31

Егорочкина Н.П.

1

1.32

1

1.32

1

1.32

1

1.32

 

 

 

32

Кочкина М.А.

2

4.8.1

2

4.8.1

2

4.8.1

2

4.8.1

 алг

2.25

 

 

33

Тяпкина Н.В.

 

 

 

11а

 

3.25

 

 

 

34

Лазов В.С.

10а

 

2.31

 

11б

 

2.31

10б

 

2.31

11а

 

2.31

 

 

35

Анисимова Н.В.

1

3.19

1

3.19

1

3.7

 

 

 

 

36

Галкина А.И.

1

3.8

1

3.8

1

3.8

10а

1

3.8

10в

1

3.8

10б

1

3.8

 

37

Дегтярь Е.С.

2

3.20

2

3.20

2

3.7

1

3.20

1

3.20

1

3.20

 

38

Захарова Е.А.

 

 

 

10а

2

3.9

10в

2

3.9

10б

2

3.9

 

39

Корячкина Т.В.

2

4.9

2

4.9

2

4.9

2

4.9

2

4.9

2

4.9

 

Дата последнего обновления страницы 15.10.2019
Сайт создан по технологии «Конструктор сайтов e-Publish»