Изменения в расписании

 

 

 

 

 

 

Изменения в расписании

 

 

Расписание на 24.04

 

 

Среда

Преподаватель

1

2

3

4

5

6

7

1

Киселева Е.В.

 

3.29

 

3.29

 лит

3.29

11а

 

3.29

11б

 

3.29

 

3.29

 

2

Лукьянова И.Г.

 

3.10

 

3.10

11в

 

3.10

 

3.10

 

3.10

 

3.10

 

3

Младенова Г.А.

 

 

 

2.25

 

 

 

2.25

 

5

Тюина О.В.

 

1.25

 Рус.яз

1.25

 

1.25

 Рус.яз

1.25

 

1.25

 

1.25

 

6

Эйзен С.А.

10в

 

3.31

11а

 

3.31

10а

 

3.31

 

3.31

 10б

 лит

3.31

 Рус.яз

3.31

 

7

Гордеева Д.А.

 

 

 

3.5

 

3.5

 

3.5

 

3.5

 

8

Марычева Н.М.

 

 

2.25

 

 

 

 

 

9

Шиловская Ю.П.

 

3.11

 

3.11

 

3.11

 

3.11

 

3.11

 

3.11

 

10

Закурдаева А.В.

 

3.7

 

3.7

 

 

3.7

 

3.7

 

3.7

 

11

Новикова Е.Н.

 

 

 

3.6

 

3.6

 

3.6

 

3.6

 

12

Жирнова Е.Е.

10а

 

3.12

10а

 

3.12

10б

 

3.12

10в

 

3.12

 

10в

 

3.12

 

13

Мартынова О.М.

11в

 

2.9

11в

 

2.9

 

11б

 

2.9

11а

 

2.9

11а

 

2.9

 

15

Прядилова С.А.

11а

2.19

11б

2.19

10в

2.19

10б

2.19

10а

2.19

11в

2.19

11в

2.19

18

Богомолова Т.А.

 

3.32

10в

 

3.32

11а

 

3.32

 

3.32

11в

 

3.32

10а

 

3.32

 

19

Гордецов А.С.

 

 

 

 

 

10б

 

3.33

 

20

Комлева Н.С.

11б

 

3.33

 

11б

 

3.33

11в

 

3.33

10в

 

3.33

 

 

21

Куликова Т.А.

10б

 

4.1

10б

 

4.1

 

4.1

 

 

4.1

11б

 

4.1

 

22

Яковлева Е.С.

 

4.8

 

4.8

 

4.8

 

4.8

 

4.8

 

4.8

 

4.8

26

Дегтев И.О.

 

1.33

 

1.33

 

1.33

 

1.33

 

1.33

 

 

27

Зиборова О.А.

 

4.7

 

4.7

 4б

 4в

 

4.7

 

 

28

Бурсин Д.Л.

11а

1

 

29

Муравьев А.В.

11а

2

 

30

Шутак О.С.

 

 

 

 

31

Егорочкина Н.П.

1

1.32

1

1.32

1

1.32

1

1.32

1

1.32

 

 

32

Кочкина М.А.

2

4.8.1

2

4.8.1

2

4.8.1

2

4.8.1

2

4.8.1

 

 

33

Тяпкина Н.В.

 

 

 

10а

 

3.25

 

 

 

35

Галкина А.И.

2

3.8

2

3.8

2

3.8

1

3.8

1

3.8

1

3.8

 

36

Дегтярь Е.С.

3.27

3.27

3.27

3.27

 

3.27

3.27

 

37

Захарова Е.А.

1

3.9

1

3.9

1

3.9

 

 

 

 

38

Корячкина Т.В.

 

 

 

2

1.2

2

1.2

2

1.2

 

Дата последнего обновления страницы 23.04.2019
Сайт создан по технологии «Конструктор сайтов e-Publish»