Изменения в расписании

 

 

 

 

 

 

Изменения в расписании

 

 

Расписание на 22.02

 

 

Суббота

Преподаватель

1

2

3

4

5

6

2

Киселева Е.В.

 

3.29

 

3.29

 

3.29

10б

 

3.29

 

3.29

 

3

Лукьянова И.Г.

 

3.10

 

3.10

 

3.10

 

3.10

 

3.10

10в

 

3.10

6

Тюина О.В.

 

1.25

 

1.25

 

1.25

 

1.25

 

1.25

 

7

Эйзен С.А.

10а

 

3.31

 

3.31

 

3.31

10а

 

3.31

11в

 

3.31

 

8

Гордеева Д.А.

 

3.5

 

3.5

 

3.5

 

3.5

 

3.5

 

10

Потехина А.А.

 

2.9

 

2.9

 

2.9

 

2.9

 

2.9

 

11

Шиловская Ю.П.

10б

 

3.11

10б

 

3.11

 

3.11

 

3.11

 

3.11

 

14

Жирнова Е.Е.

11б

 

3.12

11б

 

3.12

11а

 

3.12

11в

 

3.12

 

 

17

Левин Г.Н.

 

2.31

 

2.31

10б

 

2.31

 

2.31

10а

 

2.31

 

18

Потемкина К.А.

11а

 

2.30

10в

 

2.30

10в

 

2.30

 

2.30

11б

 

2.30

11в

 

2.30

21

Дрожжев А.Б.

10в

 

3.33

 

3.33

 

3.33

 

3.33

 

3.33

 

22

Блинова А.Н.

 

 биол

БДЦ

10а

 биол

БДЦ

11а

 биол

БДЦ

 

 

24

Яковлева Е.С.

 

4.8

 

4.8

 

4.8

 

4.8

 

4.8

 

4.8

25

Букин Д.Е.

 

2.25

11а

 

2.25

11в

 

2.25

11б

 

2.25

 

 

2.25

26

Кулемин М.И.

 

3.25

10а

 

3.25

 

3.25

 

3.25

 

3.25

 

3.25

27

Сабетова Н.Б.

 

3.27

 

3.27

 

3.27

 

3.27

 

3.27

 

30

Бурсин Д.Л.

11в

11б

11а

31

Муравьев А.В.

10в

10б

32

Егорочкина Н.П.

1

1.32

1

1.32

1

1.32

1

1.32

1

1.32

1

1.32

33

Кочкина М.А.

2

4.8.1

2

4.8.1

2

4.8.1

2

4.8.1

2

4.8.1

2

4.8.1

36

Анисимова Н.В.

1

3.19

1

3.19

1

3.19

1

3.19

1

3.19

1

3.19

37

Галкина А.И.

 

 

 

10в

1

3.8

10б

1

3.8

10а

1

3.8

38

Дегтярь Е.С.

2

3.20

2

3.20

2

3.20

2

3.20

2

3.20

2

3.20

39

Захарова Е.А.

1

3.9

1

3.9

1

3.9

10в

2

3.9

10б

2

3.9

10а

2

3.9

40

Корячкина Т.В.

2

1.2

2

1.2

2

1.2

 

 

 

 

 

Расписание на 25.02

 

 

Вторник

Преподаватель

1

2

3

4

5

6

1

Белова И.И.

 

 

 

 

 

3.6

 

2

Киселева Е.В.

 

3.29

 

3.29

 

3.29

 

3.29

 

3.29

 

3.29

3

Лукьянова И.Г.

 

3.10

 

3.10

 

3.10

 

3.10

 

3.10

 

3.10

4

Нотарева Т.П.

 

 

 

3.6

 

 

 

5

Спасская К.С.

 

2.29

 

2.29

 

 

2.29

11б

 

2.29

 

6

Тюина О.В.

 

1.25

 

1.25

 

1.25

 

 

1.25

 

1.25

7

Эйзен С.А.

 

11в

 

3.31

 

3.31

 

3.31

10а

 

3.31

 

8

Гордеева Д.А.

 матем

3.5

 

3.5

 

3.5

 

3.5

 

3.5

 

3.5

9

Марычева Н.М.

 

2.9

 

 

 матем

2.9

 

 матем

2.9

11

Шиловская Ю.П.

 

3.11

 

3.11

 

3.11

 

3.11

10б

 

3.11

 

3.11

12

Закурдаева А.В.

 

3.7

 матем

3.7

 

3.7

 

3.7

 

3.7

 

3.7

14

Жирнова Е.Е.

 

11б

 

3.12

11а

 

3.12

11в

 

3.12

 6б

 матем

3.12

11в

 

3.12

15

Ведешкина Н.Е.

10а

1

2.36

11а

1

2.36

11б

1

2.36

10б

1

2.36

1

2.36

1

2.36

16

Прядилова С.А.

10а

2

2.19

11а

2

2.19

11б

2

2.19

10б

2

2.19

2

2.19

2

2.19

17

Левин Г.Н.

 

2.31

 

2.31

10б

 

2.31

 

2.31

 

2.31

 

18

Потемкина К.А.

 

 

2.30

11в

 

2.30

 

10в

 

2.30

10в

 

2.30

19

Вдовичева В.В.

 

 

 

 

 

10б

 

3.33

21

Дрожжев А.Б.

11а

 

3.33

10в

 

3.33

 

3.33

 

3.33

 

3.33

10а

 

3.32

24

Яковлева Е.С.

10б

 

4.8

10а

 

4.8

 

4.8

10в

 

4.8

 

4.8

 

4.8

25

Букин Д.Е.

11в

 

2.25

10б

 

2.25

10в

 

2.25

11б

 

2.25

 

2.25

11а

 

2.25

26

Кулемин М.И.

 

 

10а

 

3.25

10а

 

3.25

 

3.25

 

3.25

27

Сабетова Н.Б.

 

3.27

 

3.27

 

3.27

 

3.27

 

 

28

Дегтев И.О.

2в 

4в 

4б 

 

2а 

 

29

Коноплева С.Ю.

 

4.7

 1в

2б 

 

3в 

 

30

Бурсин Д.Л.

11б

 4а

3а 

 3б

11а

31

Муравьев А.В.

32

Егорочкина Н.П.

1

1.32

1

1.32

1

1.32

1

1.32

 

 

33

Кочкина М.А.

2

4.8.1

2

4.8.1

2

4.8.1

2

4.8.1

 

 

35

Лазов В.С.

10в

 

3.32

 

3.32

 

 

3.32

 

 

36

Анисимова Н.В.

1

3.19

1

3.19

1

3.19

11а

1

3.19

11в

1

3.19

11б

1

3.19

37

Галкина А.И.

 

 

 

11а

2

3.8

11в

2

3.8

11б

2

3.8

38

Дегтярь Е.С.

2

3.20

2

3.20

2

3.20

1

3.20

1

3.20

1

3.20

39

Захарова Е.А.

1

3.9

1

3.9

1

3.9

 

 

 

40

Корячкина Т.В.

2

1.2

2

1.2

2

1.2

2

1.2

2

1.2

2

1.2

Дата последнего обновления страницы 21.02.2020
Сайт создан по технологии «Конструктор сайтов e-Publish»