Изменения в расписании

 

 

 

 

 

 

Изменения в расписании

 

 

Расписание на 19.12

 

 

Среда

Преподаватель

1

2

3

4

5

6

7

1

Киселева Е.В.

 

3.29

 

3.29

11а

 

3.29

 

3.29

11б

 

3.29

 

3.29

 

2

Лукьянова И.Г.

 

3.10

 

3.10

 

3.10

11в

 

3.10

 

3.10

 

3.10

 

3

Спасская К.С.

 

2.29

10б

 

2.29

 

 

2.29

 

2.29

 

2.29

 

4

Тюина О.В.

 

 

1.25

 

1.25

 

 

1.25

 

1.25

 

5

Эйзен С.А.

10в

 

3.31

 

3.31

 

3.31

 

3.31

 

11а

 

3.31

 

6

Гордеева Д.А.

 

 

3.5

 

3.5

 

3.5

 

 

3.5

 

7

Марычева Н.М.

 

 

2.25

 

 

 

 

 

8

Шиловская Ю.П.

 

3.11

 

3.11

 

3.11

 

3.11

 

3.11

 

3.11

 

9

Закурдаева А.В.

 

3.7

 

3.7

 

3.7

 

3.7

10в

 алг

3.7

 

3.7

 

10

Новикова Е.Н.

10а

 алг

3.6

10а

 алг

3.6

 

3.6

 

3.6

 

3.6

 

3.6

 

12

Мартынова О.М.

11в

 

2.9

11а

 

2.9

10б

 геом

2.9

11а

 

2.9

11в

 

2.9

11б

 

2.9

 

13

Ведешкина Н.Е.

11а

1

2.36

10в

1

2.36

11б

1

2.36

10б

1

2.36

10а

1

2.36

11в

1

2.36

11в

1

2.36

14

Прядилова С.А.

11а

2

2.19

10в

2

2.19

11б

2

2.19

10б

2

2.19

10а

2

2.19

11в

2

2.19

11в

2

2.19

17

Гладкова Е.Н.

11б

 

3.33

11б

 

3.33

10в

 

3.33

10а

 

3.33

 

3.33

 10в

 алг

3.12

 

18

Гордецов А.С.

 

 

 

 

 

10б

 

3.33

 

19

Богомолова Т.А.

 

3.32

11в

 

3.32

 

10в

 

3.32

11а

 

3.32

10а

 

3.32

 

20

Куликова Т.А.

10б

 

4.1

 

4.1

 

4.1

11б

 

4.1

10б

 

4.1

 

 

21

Яковлева Е.С.

 

4.8

 

11в

 

4.8

 

4.8

 

4.8

 

4.8

 

4.8

25

Дегтев И.О.

 

1.33

 

1.33

 

1.33

 

1.33

 

1.33

 

 

26

Зиборова О.А.

 

4.7

 

 

 

 

4.7

 

 

27

Бурсин Д.Л.

11а

1

 

28

Муравьев А.В.

11а

2

 

29

Шутак О.С.

 

 

2.25

 

 

30

Егорочкина Н.П.

1

1.32

1

1.32

1

1.32

1

1.32

1

1.32

 

 

31

Кочкина М.А.

2

4.8.1

2

4.8.1

2

4.8.1

2

4.8.1

2

4.8.1

 

 

32

Тяпкина Н.В.

 

 

10а

 

2.25

 

 

 

 

33

Анисимова Н.В.

1

3.19

1

3.19

1

3.19

1

3.19

1

3.19

1

3.19

 

34

Дегтярь Е.С.

2

3.20

2

3.20

2

3.20

2

3.20

2

3.20

2

3.20

 

35

Захарова Е.А.

1

3.9

1

3.9

1

3.9

 

 

 

 

36

Корячкина Т.В.

 

 

 

2

1.2

2

1.2

2

1.2

 

37

Лапина А.О.

2

3.8

2

3.8

2

3.8

1

3.8

1

3.8

1

3.8

 

Дата последнего обновления страницы 18.12.2018
Сайт создан по технологии «Конструктор сайтов e-Publish»