Изменения в расписании

 

 

 

 

 

 

Изменения в расписании

 

 

Расписание на 06.12

 

 

Пятница

Преподаватель

1

2

3

4

5

6

1

Белова И.И.

 

 

 

 

2.9

 

 

2

Киселева Е.В.

 

3.29

 

3.29

 

3.29

 

3.29

 

3.29

10б

 

3.29

4

Нотарева Т.П.

 

 

1.25

 

 

 

1.25

 

5

Спасская К.С.

 

 

 

2.29

 

2.29

 

2.29

 

2.29

8

Гордеева Д.А.

 

3.5

 

3.5

 

3.5

 

3.5

 

3.5

 

9

Марычева Н.М.

 

3.7

 

 

 

 

 

10

Потехина А.А.

 

2.9

 

2.9

 

2.9

 

 

2.9

 

11

Шиловская Ю.П.

10б

 

3.11

 

3.11

 

3.11

 

3.11

 

3.11

 

12

Закурдаева А.В.

 

 

3.7

 

3.7

 

 

3.7

 

3.7

13

Новикова Е.Н.

10а

 

3.6

10в

 

3.6

 

10в

 

3.6

10а

 

3.6

10а

 

3.6

14

Жирнова Е.Е.

 

 

11а

 

3.12

11в

 

3.12

11б

 

3.12

11а

 

3.12

15

Ведешкина Н.Е.

1

2.36

10а

1

2.36

11в

1

2.36

1

2.36

 

 

16

Прядилова С.А.

2

2.19

10а

2

2.19

11в

2

2.19

2

2.19

 

 

17

Левин Г.Н.

 

2.31

 

2.31

 

10а

 

2.31

 

2.31

8абв

18

Потемкина К.А.

10в

 

2.30

11в

 

2.30

 

 

2.30

10в

 

2.30

 

19

Вдовичева В.В.

 

10б

 

3.32

10б

 

3.33

 

 

 

20

Гордецов А.С.

11б

 

3.33

11б

 

3.33

 

 

 

 

22

Богомолова Т.А.

 

3.32

 

 

3.32

 

3.32

 

3.32

 

23

Куликова Т.А.

 

4.1

 

4.1

11б

 

4.1

11б

 

4.1

10б

 

4.1

8абв

24

Яковлева Е.С.

 

4.8

 

4.8

 

4.8

 

4.8

11а

 

4.8

 

4.8

25

Букин Д.Е.

11в

 

2.25

11а

 

2.25

10в

 

2.25

10б

 

2.25

 

10в

 

2.25

26

Кулемин М.И.

 

 

 

3.25

 

3.25

 

3.25

8абв

27

Сабетова Н.Б.

 

3.27

 

3.27

 

3.27

 

3.27

 

3.27

 

28

Дегтев И.О.

3б 

1б 

 

1.33

 1а

 

1.33

 

29

Зиборова О.А.

 

4.7

 

4.7

 2а

 4а

 

 

30

Бурсин Д.Л.

11а

 3а

11в

31

Муравьев А.В.

10а

32

Егорочкина Н.П.

1

1.32

1

1.32

1

1.32

1

1.32

 

 

33

Кочкина М.А.

2

4.8.1

2

4.8.1

2

4.8.1

2

4.8.1

 

 

36

Анисимова Н.В.

1

3.19

1

3.19

1

3.19

11а

1

3.33

11в

1

3.33

11б

1

3.33

37

Галкина А.И.

3.31

3.31

3.31

11а

2

3.33

11в

2

3.33

11б

2

3.33

38

Дегтярь Е.С.

2

3.20

2

3.20

2

3.20

3.31

3.31

3.31

Дата последнего обновления страницы 05.12.2019
Сайт создан по технологии «Конструктор сайтов e-Publish»