Обычная
версия сайта
  Размер шрифта:   Шрифт:   Межсимвольный интервал:   Межстрочный интервал:   Цветовая схема:   Изображения:

 

 

 

 

 

 

Изменения в расписании

 

 

Расписание на 16.03

 

 

Суббота

Преподаватель

1

2

3

4

5

6

11

Новикова Е.Н.

 

3.6

 

3.6

 

3.6

 

 

3.6

 

3.6

12

Жирнова Е.Е.

10б

 

3.12

10в

 

3.12

 

10а

 

3.12

10а

 

3.12

10б

 

3.12

13

Мартынова О.М.

 

11в

 

2.9

 

11б

 

2.9

11в

 

2.9

 

16

Левин Г.Н.

 

2.31

 

2.31

 

2.31

 

 

2.31

 

17

Потемкина К.А.

11а

 

2.30

 

 

2.30

11в

 

2.30

10в

 

2.30

10в

 

2.30

18

Богомолова Т.А.

 

3.32

 

3.32

11а

 

3.32

 

3.32

 

3.32

 

3.32

20

Комлева Н.С.

11в

 

3.33

10а

 

3.33

11б

 

3.33

11а

 

3.33

11б

 

3.33

 

22

Яковлева Е.С.

 

4.8

 

4.8

10б

 

4.8

 

4.8

 

4.8

 

4.8

23

Букин Д.Е.

 

 

2.25

 

2.25

 

2.25

10б

 

2.25

10а

 

2.25

24

Кулемин М.И.

 

3.25

 

3.25

 

3.25

 

3.25

 

 

25

Сабетова Н.Б.

 

3.27

 

 

3.27

10в

 

3.27

 

 

28

Бурсин Д.Л.

10а

1

 

11б

1

 

10в

1

 

10б

1

 

11а

1

 

11в

1

 

29

Муравьев А.В.

10а

2

 

11б

2

 

10в

2

 

10б

2

 

11а

2

 

11в

2

 

34

Анисимова Н.В.

10в

1

3.19

10б

1

3.19

10а

1

3.19

1

3.19

1

3.19

1

3.19

35

Галкина А.И.

10в

2

3.8

10б

2

3.8

10а

2

3.8

2

3.8

2

3.8

2

3.8

36

Дегтярь Е.С.

 

 

 

2

3.20

2

3.20

2

3.20

37

Захарова Е.А.

11б

1

3.9

11а

1

3.9

11в

1

3.9

1

3.9

1

3.9

1

3.9

38

Корячкина Т.В.

11б

2

1.2

11а

2

1.2

11в

2

1.2

 

 

 

 

 

Расписание на 18.03

 

 

Понедельник

Преподаватель

1

2

3

4

5

6

1

Киселева Е.В.

11б

 

3.29

11а

 

3.29

 

3.29

 

3.29

 

3.29

 

3.29

2

Лукьянова И.Г.

 

3.10

11в

 

3.10

 

3.10

 

3.10

 

3.10

 

3.10

3

Младенова Г.А.

 

 

 

3.7

 Рус.яз

3.7

 

3.7

 Рус.яз

3.7

5

Тюина О.В.

 

 

 

1.25

 

1.25

 

1.25

 

1.25

6

Эйзен С.А.

 

3.31

 

3.31

 Рус.яз

3.31

10а

 

3.31

10б

 Лит

3.31

10в

 

3.31

7

Гордеева Д.А.

 

3.5

 

3.5

 

 

 

3.5

 

3.5

8

Марычева Н.М.

 

3.7

 

 

 

 

 

3.27

9

Шиловская Ю.П.

 

3.11

 

3.11

 

3.11

 

3.11

 

3.11

 

3.11

11

Новикова Е.Н.

 

3.6

 

3.6

 

3.6

 

 

3.6

 

3.6

12

Жирнова Е.Е.

 

 

10в

 

3.12

10в

 

3.12

10а

 

3.12

10а

 

3.12

13

Мартынова О.М.

 

 

11в

 

2.9

11в

 

2.9

11а

 

2.9

11а

 

2.9

14

Ведешкина Н.Е.

1

2.36

1

2.36

1

2.36

1

2.36

1

2.36

1

2.36

15

Прядилова С.А.

2

2.19

2

2.19

2

2.19

2

2.19

2

2.19

2

2.19

16

Левин Г.Н.

 

2.31

 

2.31

10а

 

2.31

10б

 

2.31

 

2.31

 

2.31

17

Потемкина К.А.

10в

 

2.30

10в

 

2.30

11б

 

2.30

 

2.30

 

11б

 

2.30

18

Богомолова Т.А.

 

3.32

 

3.32

 

3.32

 

3.32

 

3.32

11в

 

3.32

19

Гордецов А.С.

10б

 

3.33

10б

 

3.33

 

 

 

 

21

Куликова Т.А.

 

 

4.1

 

4.1

 

4.1

11б

 

4.1

 

4.1

23

Букин Д.Е.

10а

 

2.25

 

2.25

10б

 

2.25

 

 

2.25

10б

 

2.25

24

Кулемин М.И.

11а

 

3.25

 

3.25

 

3.25

11б

 

3.25

11в

 

3.25

 

3.25

25

Сабетова Н.Б.

 

3.27

 

3.27

 

 

3.27

 

3.27

 

26

Дегтев И.О.

 

1.33

 

 

 

 

 

27

Зиборова О.А.

 

4.7

 

4.7

 

 

4.7

 

4.7

 

28

Бурсин Д.Л.

29

Муравьев А.В.

30

Шутак О.С.

 

10а

 

4.8

 

4.8

10в

 

4.8

 

31

Егорочкина Н.П.

1

1.32

1

1.32

1

1.32

1

1.32

 

 

32

Кочкина М.А.

2

4.8.1

2

4.8.1

2

4.8.1

2

4.8.1

 

 

33

Тяпкина Н.В.

 

 

 

11а

 

4.8

 

 

37

Захарова Е.А.

11в

1

3.9

11б

1

3.9

11а

1

3.9

 

 

 

38

Корячкина Т.В.

11в

2

1.2

11б

2

1.2

11а

2

1.2

 

 

 

Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish"